เสนอขายที่ดิน

 1. ผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องรับุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผ่นที่แสดงที่ตั้งของที่ดินขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย
 2. ที่ดินที่เสนอจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินคดี
 3. ผู้เสนอขายที่เป็นนายหน้า จะได้รับค่านายหน้าจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น
 4. บริษัทฯ จะดำเนินการ Blacklist นายหน้าหากกระทำการดังต่อไปนี้
  • บวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินเสนอขายจริง
  • การปิดบังข้อเท็จจริงของแปลที่ดิน
  • เสนอหรือให้สินบน สิ่งตอบแทน แก่ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ
  • การปฏิบัติการอื่นๆ อันเป็นการทุจริตต่อการซื้อที่ดินของบริษัทฯ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com