เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท
     หลายท่านหลังจากได้ยินชื่อ ”รชยา” จะบอกว่าชื่อเพราะ แล้วแปลว่าอะไร ที่มา มาจากอะไร ทำไมถึงได้ชื่อนี้เกิดขึ้น และมีวิสัยทัศน์อะไร เริ่มจากคำว่า ”รชยา” แปลว่า ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีโอกาสเรียนปริญญาโทด้วยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเห็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจตุรงศ์ ธนะปุระ(ฮก) ซึ่งเป็นคนท้องที่ และมีความต้องการจะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 

Core Value         

※ Integrity มีความซื่อสัตย์ สุจริต
※ Commitment บรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
※ Help First  มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ
※ Professionalismมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในทุกด้าน
※ Longevity มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว

Powered by MakeWebEasy.com