เกี่ยวกับเรา

RESPONSIBILITY

รับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

DEVELOPMENT

เรียนรู้ตลอดเวลา และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

PROFESSIONAL

มีความรู้ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี

GOAL

ตั้งเป้าหมาย และมีกระบวนการทำงาน เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ

CRITICAL THINKING

มีกระบวนการคิดในการแก้ไข้ปัญหา

CRITICAL THINKING

มีกระบวนการคิดในการแก้ไข้ปัญหา

23 กันยายน 2558

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี
ซึ่งทางกรรมการบริหารมีโอกาสเรียนปริญญาโทด้วยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเห็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจตุรงค์ นะปุระ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แล:มีความต้องการจะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ

23 กันยายน 2558

เริ่มโครงการเมื่อปี 2559

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด ได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้วจำนวน 4 โครงการ


โครงการแรก คือ บ้านรชยา บ้านช้าง ตั้งอยู่ในบ้านช้าง หลังสนามบินนานาชาติอุดรรานี เริ่มโครงการเมื่อปี 2559
มีบ้านทั้งหมด 91 หลัง เป็นบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เปิดขายในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท

เริ่มโครงการเมื่อปี 2559

เริ่มโครงการเมื่อปี 2561

เริ่มโครงการเมื่อปี 2561

ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการแรก เริ่มโครงการเมื่อปี 2561 มีบ้านทั้งหมด 161 หลัง
แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ และบ้านแฝด 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เปิดขายในราคาเริ่มต้นเพียง 2.49 ล้านบาท

เริ่มโครงการเมื่อปี 2561

เริ่มโครงการเมื่อปี 2562

โครงการที่ 2 คือโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2

 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี เริ่มโครงการปลายปี 2562 มีบ้านจำนวน 89 หลัง
แบ่งเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เปิดขายในราคาเริ่มต้นเพียง 2.19 ล้านบาท
และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ราคาเริ่มต้นเพียง 3.19 ล้านบาท

เริ่มโครงการเมื่อปี 2562

เริ่มโครงการ ต้นปี 2565

โครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการบ้านรชยา -ประชาสันติ ตำบลหมากแข้ง


เริ่มโครงการ ต้นปี 2565 มีบ้านทั้งหมด 71 หลัง แบ่งเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เปิดขายในราคา 2.79 ล้านบาท
และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เปิดขายในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทและบริษัทยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงเพื่อ “ให้รชยาเป็นบ้านหลังแรกของคุณ”

เริ่มโครงการ ต้นปี 2565